Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Hùng Vương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  báo cáo tổng kết năm học 2020-2021

    PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  ……./BC-THHV

                Tam Nghĩa, ngày      tháng 5 năm 2021

   

      BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

   

   

  A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

  I. Đặc điểm tình hình

  1. Mạng lưới trường, lớp, học sinh, giáo viên cấp tiểu học

  - Số điểm trường: 2 

  - Tổng số CBQL: 02; GV: 39 (kể cả Tổng phụ trách); NV:  05;

  - Tổng số lớp: 26 . Tỉ lệ GV/lớp: 1,44

  - Tổng số học sinh: 782

  - Số học sinh DTTS: 0  (tỉ lệ: 0%).

  2. Thuận lợi, khó khăn

  a. Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân xã Tam Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo Núi Thành.

    - Điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong nhà trường.- Cơ sở vật chất các trường học đảm bảo tỉ lệ 1 phòng học/lớp.

  - Tỉ lệ GV/ lớp: 1.44 đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ ngày.

          - Đội ngũ CBQL-GV-NV nhiệt tình, có trách nhiệm, ý thức được nhiệm vụ của mình để cố gắng khắc phục mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học. Tổ trưởng chuyên môn nhiệt tình, được CMHS tín nhiệm. Tập thể giáo viên năng động, đoàn kết nhất trí và gắn bó trong mọi nhiệm vụ.

         - Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo tỉ lệ cao, có nhiều giáo viên giỏi ở đều các khối lớp. Giáo viên yêu nghề mến trẻ, có ý thức trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

         - Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình, hỗ trợ nhà trường thực hiện cùng chăm lo học sinh.

  b. Khó khăn:

          - Trong năm học, đội ngũ giáo viên bị thay vì nhiều lý do như hợp đồng nhiều giáo viên do không đủ theo biên chế được giao, giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ hộ sản...vì  vậy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

          - Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em mình, giao khoán việc học cho giáo viên, nhà trường.

  - Địa bàn dân cư khá rộng tuy nhiên trường chưa có bếp ăn bán trú nên cũng ảnh hưởng đến việc đi lại ăn ở của một số học sinh ở xa (nhất là học sinh ở điểm trường Hòa Mỹ).

  II. Nội dung triển khai thực hiện và kết quả

  1. Công tác tham mưu UBND các cấp:

  1.1. Tham mưu thực hiện CTGDPT 2018:

  - Nhà trường đã bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy năm học 2021-2022 trong đó ưu tiên bố trí giáo viên dạy lớp 2 thực hiện CTGDPT 2018 đảm bảo số lượng và cơ cấu dạy đủ các môn học và HĐTN theo quy định tại điểm trường chính và các điểm trường lẻ;

  - Đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 2 theo thông tư 43 bằng nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường là 56 triệu và nguồn kinh phí cấp trên cấp khoảng 150 triệu đồng.

  - Bố trí ngân sách tự chủ mua sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 2 năm học 2021-2022 cho giáo viên trong trường là trên 10 triệu đồng .

  1.2. Tham mưu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, KĐCLGD.

  Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nhân sự để đảm bảo các điều kiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia và KĐCLGD. Năm 2020, UBND huyện đầu tư xây dựng nhà đa năng trên 2 tỉ đồng; sửa chữa cơ sở vật chất  207.000.000 đồng, mua sắm trang thiết bị hơn 267.500.000 đồng để xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021, thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ngoài kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị  của UBND huyện, trường đã sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để mua sắm, sửa chữa hơn 100 triệu đồng.

  1.3. Các nội dung tham mưu khác đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

  2. Công tác xây dựng kế hoạch

  2.1. Ngay từ đầu năm học căn cứ trên kế hoạch chỉ đạo chung của Phòng giáo dục đào tạo Núi Thành nhà trường đã xây dựng kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt đẹp ;

  2.2. Nhà trường phối hợp với các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng  những chuyên đề thiết thực phù hợp với thực tế của trường.

   Nhà trường thường xuyên tiến hành các hoạt động sinh hoạt chuyên môn với nhiều hình thức phong phú như thao giảng cụm, trường, thao giảng tổ, hội thảo chuyên đề cấp trường theo hướng nghiên cứu bài học, họp định kì chuyên môn toàn trường, chuyên môn tổ…. đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong nhà trường; hầu hết giáo viên đều có khả năng chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp; công tác chủ nhiệm lớp ngày càng đi vào nề nếp, từng bước đáp ứng được các yêu cầu về giáo dục toàn diện cho học sinh.

  Hiệu trưởng tạo điều kiện cho PHT, TTCM và giáo viên lớp 1 tham gia giao lưu chuyên môn cụm tại trường TH Hoàng Hoa Thám và Trần Phú và tham gia giao lưu chuyên môn cấp huyện theo thành phần được mời .   

  + Nhà trường đã tạo điều kiện, hỗ trợ gíáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đại trà về mô đun 2 thực hiện Chương trình GDPT 2018, 100% giáo viên toàn trường năm học 2020-2021 được đánh giá hoàn thành;

  + Trường đã xây dựng kế hoạch TCQG, KĐCLGD ;

  Thành lập Hội đồng tự đánh giá đảm bảo các thành phần theo quy định tại TT 17/2018/TT-BGD ĐT và xây dựng kế hoạch TĐG. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng, tất cả thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. trường tổ chức tự kiểm định chất lượng giáo dục kết quả và làm tờ trình đề nghị Sở GD ĐT Quảng Nam về kiểm tra công nhận.

            Hoàn tất các hồ sơ sổ sách, minh chứng theo 5 tiêu chuẩn của quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn tại Thông tư số 17/2018/TT-BGD&ĐT.

            + Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;

           Ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện đạt chỉ tiêu về kiểm tra nội bộ trường học. Đến nay, trường đã tiến hành kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên. Kiểm tra HSSS giáo viên và tổ chuyên môn, tổ văn phòng 2 lần/ năm. Qua kiểm tra  cần tập trung nâng cao đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong quá trình học tập thông qua việc nghiên cứu tổ chức tốt các hoạt động dạy học của giáo viên trên lớp.

  - Số giáo viên được thanh tra chuyên đề: 24GV, Xếp loại Khá: 6, Tốt: 18

  - Số giáo viên được thanh tra toàn diện: 10. Xếp loại Khá: 1, Tốt: 9

  - Kiểm tra Hồ sơ sổ sách GV: 02 lần/năm; Tốt 39;

  - Kiểm tra HSSS tổ chuyên môn 2 lần/năm: Tốt 100%

  - Kiểm tra sổ Đánh giá học sinh: 02 lần/năm. Tốt 100%

  2.3. Nhà trường đã và đang xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 phù hợp với Luật Giáo dục 2019; các Thông tư quy định về đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2020-2025…cho phù hợp với tình hình phát triển của phương.

  3. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung, chương trình dạy học và kết quả đạt được

  3.1. Thực hiện chương trình giáo dục theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT đối với lớp 1

  Trường triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường số 30/KH-HV ngày 29/9/2020, kế hoạch dạy học môn học, tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 154/PGDĐT-TH ngày 24/9/2019 của Phòng GDĐT và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Phòng GDĐT đã ban hành (Công văn số 133/PGDĐT-TH ngày 09/9/2019 về việc tổ chức thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm từ năm học 2020-2021, Công văn số 70/PGDĐT-TH ngày 09/6/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Công văn số 39/PGDĐT-TH ngày 06/4/2020 về việc tổ chức dạy học Tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2), Công văn 135/PGDĐT-TH ngày 28/9/2020 về Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học từ năm học 2020-2021 theo CTGDPT 2018, Công văn 151/PGDĐT ngày 12/10/2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học.

  3.2.Thực hiện chương trình giáo dục theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT.

  Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017, cụ thể:

  -  Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, phát hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học; tinh giảm các nội dung quá khó, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

  - Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

  3.3. Dạy học 2 buổi/ngày

         - Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức tốt 2 buổi/ngày.

  Trong năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện dạy 2 buổi/ngày, 9 buổi /tuần, thời lượng không quá 7 tiết học/ ngày, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đáp ứng việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

           Tổng số học sinh tham gia học 2 buổi/ngày là 782em, đạt 100%. Ngoài ra trường còn tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh chậm tiếp thu bài tại 2 cơ sở, bồi dưỡng cho HS năng khiếu ngay từ đầu năm học

  3.4. Thực hiện dạy học môn Tiếng Anh

  Tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình thí điểm tiếng Anh cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản hướng dẫn khác (Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020; Công văn số 845/SGDĐT-GDTH ngày 29/5/2019 của Sở GDĐT) và (Công văn số 39/PGDĐT-TH ngày 06/4/2020 của Phòng GDĐT,

  Dạy học môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5; 100% học sinh khối 3,4,5  đều được học Tiếng Anh 4 tiết/tuần; giáo viên đạt chuẩn về trình độ; cơ sở vật chất đảm bảo, đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học, có hai phòng học riêng môn Tiếng Anh (được trang bị đầy đủ loa, máy catsets, màn hình latsma), đồng thời trường cũng đã tổ chức dạy làm quen Tiếng Anh cho học sinh các lớp 1, 2. Lớp 1: 2 tiết/tuần, lớp 2: 3 tiết/tuần. Trường cũng đã tạo điều kiện cho BGH và giáo viên dạy Tiếng Anh tham gia giao lưu chuyên môn Tiếng Anh để học hỏi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

  Trường cũng đã thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh gồm 50 học sinh các khối lớp từ K3 đến K5. Câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên sinh 1 tháng/1 lần với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, lôi cuốn các thành viên CLB tham gia tích cực.

  * Số lượng GV tiếng Anh đạt từ bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc (tương đương B2) hiện nay: 3/4 giáo viên; Tỉ lệ: 75%.

  3.5. Thực hiện dạy học môn Tin học:

  Nhà trường thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2020-2021 theo Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT và Công văn số 125/PGDĐT-GDTH ngày 04/9/2019 của Phòng GDĐT. 100% học sinh khối 3,4,5 được học 2 tiết/tuần. Trường đảm bảo về cơ sở vật chất, có 2 phòng Tin học được trang bị bàn ghế đúng tiêu chuẩn với 40 máy (bình quân 3 em/2 máy); 100% các máy được nối mạng interrnet để phục vụ công tác dạy và học theo chương trình mới; giáo viên đạt chuẩn về trình độ; nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên dạy Tin học tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Tin học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học trong nhà trường.

  Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

  Trường cũng đã thành lập Câu lạc bộ Tin học gồm 50 học sinh các khối lớp từ K3 đến K5. Câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên 2 tháng/1 lần với nhiều hình thức phong phú sinh động nhằm giúp học sinh có từng bước tiếp cận có kỷ năng với công nghệ thông tin.

  3.6. Thực hiện dạy học tài liệu GDĐP, Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

  Nhà trường đã thực hiện tốt việc giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức cho học sinh, xây dựng thời khóa biểu 1 tiết/tuần/lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động dạy học đặc biệt là hoạt động nhóm để phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thực hành,…100% học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú như: phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại tình dục, ngoại khóa an toàn dưới nước, phòng tránh tai nạn bom mìn, tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm như “thiết kế thiệp chúc mừng, báo tường, thiết kế lọ hoa từ rác thải nhựa”…. Tham gia tích cực Hội thi “ Thiết kế nhà vệ sinh thân thiện”, “ môi trường học tập an toàn thân thiện” do Phòng GD ĐT phối hợp với Huyện đoàn Núi Thành tổ chức. Kết quả thiết kế “Nhà vệ sinh thân thiện” đạt giải Nhất, Trường học thân thiện đạt giải Nhì, Lớp học thân thiện đạt giải Nhất. Kết quả Giải Nhất toàn đoàn cấp Huyện về hội thi xây dựng “trường học an toàn thân thiện”.

  3.7. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ em khuyết tật).

  Nhà trường tiếp tục trường nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật, Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật. Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018 của Bộ GDĐT, trường xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch giáo dục người khuyết tật.

  Số liệu trẻ em khuyết tật trong nhà trường: 8 em (K1: 0 em, K2: 3 em, K3: 1; K4: 0; K5: 4), huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.

   Trong công tác quản lí giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã thường xuyên quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các em về mọi mặt như: Quần áo sách vở, dụng cụ học tập, chú trọng phương pháp dạy học, cách đánh giá…và các điều kiện khác để hòa nhập trẻ khuyết tật học hoà nhập đạt hiệu quả.

  Nhà trường đã có những cố gắng trong việc dạy hoà nhập cho HS khuyết tật, đã lập đủ hồ sơ theo dõi HS khuyết tật học hoà nhập theo qui định)

          *Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

  Trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh  khó khăn, nhà trường miễn giảm tất cả các khoản đóng góp cho học sinh mồ côi, cơ nhỡ, hộ nghèo đúng quy định. Bằng những nguồn quỹ huy động từ các phong trào của Đội như “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo, Ngày vàng vì bạn nghèo, …”, bên cạnh đó trường cũng đã đã huy động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ở địa phương ủng hộ sách vở, bút thước, áo quần, xe đạp, tiền… tặng các em để động viên giúp đỡ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn  tiếp tục đến trường.

  3.8. Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, TT 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22). Triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

  3.9. Thực hiện đổi mới PPDH

  Nhà trường tiếp tục duy trì dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các lớp theo Công văn số 354/SGDĐT-GDTH ngày 23/3/2016 và của Sở GDĐT Quảng Nam về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

  Cơ sở vật chất đảm bảo; trường đã có 2 phòng dạy Mỹ thuật riêng tại 2 điểm trường, bàn ghế được sắp xếp phù hợp, thuận lợi, trang trí đẹp mắt, có 1 màn hình tivi 55 inch tích hợp đảm bảo quá trình giảng dạy, giáo viên Mỹ thuật đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

           Trường tạo điều kiện để giáo viên dạy Mỹ thuật tham gia giao lưu chuyên môn với tổ Mỹ thuật. Việc tổ chức dạy ở trường do giáo viên dạy chuyên Mĩ thuật đảm nhận.  Nhà trường chỉ đạo GVBM tiếp tục duy trì nghiên cứu phương pháp và dạy từ khối 1 đến 5 theo phân phối chương trình. Qua thao giảng dự giờ cho thấy học sinh thích thú với phương pháp dạy học này.

  Tạo điều kiện để giáo viên dạy Mỹ thuật giao lưu chuyên môn cấp huyện nhằm nắm bắt, trao đổi về Phương pháp giảng dạy hiệu quả. Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng Mỹ thuật cho học sinh năng khiếu và tổ chức cho học sinh tham gia dự thi Vẽ tranh theo chủ đề “ Phòng chống dịch Covid 19” do Phòng GD ĐT tổ chức đạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

  b) Phương pháp bàn tay nặn bột

  - Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; đưa PP này vào giảng dạy chuyên đề trong tổ chuyên môn từ khối 2 đến khối 5 để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

  3.10. Ứng dụng CNTT trong dạy học:

  Triển khai thực hiện công văn số 173/PGDĐT ngày 02/11/2020 của PGD ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021. Trường đã ứng dụng tốt CNTT trong quản lý như sử dụng tốt các phần mềm: Mi sa, phổ cập, CSDL ngành…… Đầu tư trang thiết bị như máy tính, máy chiếu phục vụ trong công tác giảng dạy. 100% có đầy đủ thiết bị phục vụ văn phòng,  trường có 2 phòng Tin học, các phòng học được trang bị máy chiếu ứng dụng CNTT trong dạy học. Năm học 2020-2021, 6 lớp 1 được trang bị tivi tích hợp 55 inch để thực hiện CTGDPT 2018. 100% giáo viên soạn kế hoạch bài dạy và giáo án điện tử để giảng dạy.

  - Số lượng giáo viên ứng dụng CNTT dạy học trên lớp học: 35/37 (trừ 2 giáo viên dạy thể dục) tổng số GV; tỉ lệ: 100%.

  3.11. Thực hiện công tác dạy bù do bão, lũ và dịch Covid-19.

  Đảm bảo dạy bù đủ chương trình cho học sinh sau thời gia học sinh nghỉ bão, nghỉ dịch covid 19. Trong thời gian học sinh nghỉ để phòng chống dịch Covid 19 nhà trường chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Tiếng Anh kết nối với trang web O.L.M và học 24.vn, tạo tài khoản cho 100% học sinh lớp mình phụ trách để các em học trên hệ thống 2 trang web này. Đối với HS không tiếp cận được với mạng Internet giáo viên ra bài tập qua giấy để học sinh tự ôn tập. Đối với môn không có trên hệ thống như Tin học, Lịch sử, Địa lý, gv làm bài giảng bài trên zoom để học sinh tự học.

  3.12. Kết quả chất lượng giáo dục và các môn học (báo cáo theo phụ lục).

  4. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, KĐCLGD, xây dựng thư viên xuất sắc

  4.1. Công tác thư viện, thiết bị

  Thực hiện theo văn số 137/PGDĐT ngày 26/9/2018 về xây dựng các danh hiệu thư viện, thư viện thân thiện từ năm học trước, trường đã rà soát các tiêu chuẩn theo QĐ 01, thư viện được trang bị đầy đủ các đầu sách theo danh mục tối thiểu được quy định của Bộ GDĐT

             - 100% học sinh đủ sách giáo khoa để học.

              - 100% giáo viên được trang bị đầy đủ các tài liệu, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy.

    - Thư viện hoạt động tốt, phục vụ sách cho GV và HS đầy đủ, giới thiệu sách theo chủ đề trong GV và HS, tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “ Mỗi tuần một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp”như: Sách chủ đề Phụ nữ 20/10, ngày Nhà giáo VN 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, sách Kim Đồng, Tiểu sử về Bác  ...

  - Nhà trường tổ chức tốt tiết Văn hóa đọc cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5.

            - Phòng đọc luôn sạch đẹp, thường xuyên mở cửa để phục vụ bạn đọc; nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Nhìn chung thư viện nhà trường đã phát huy tốt vai trò của một thư viện tiên tiến để  phục vụ tốt công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập.

  - Ngoài sách cung cấp của phòng giáo dục, thư viện còn phát động phong trào quyên góp sách, hàng năm nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí mua sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, sách nâng cao, truyện đọc…

    Sách quyên góp của học sinh và giáo viên là 674 quyển.

            - Có HSSS đầy đủ, cập nhật kịp thời.

  - Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, ham đọc, ham tìm hiểu, thường xuyên đến thư viện để mượn và đọc sách tham khảo, truyện…   

   - Trường đã xây dựng thư viện thân thiện, thư viện cầu thang, tạo môi trường đọc sách khang trang, rộng rãi, đẹp.

         Thiết bị:

  - Thiết bị dạy học đã được sử dụng tối đa, mỗi phòng học đều có trang bị tủ học cụ rất thuận tiện cho giáo viên trong nhận và bảo quản thiết bị ngay tại lớp.

  - Các trang thiết bị dạy học được cập nhật sổ sách đầy đủ, thường xuyên đúng quy định.

  - Từ đầu năm học đến nay, nhà trường đã mua sắm thêm một số TBDH cần thiết, sách giáo khoa, sách giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, ưu tiên tập trung cho chương trình  thay sách giáo khoa lớp 1 như: mua mới 7 màn hình tvi tích hợp 55 inch và 1 số thiết bị dạy học khác.

  - Hầu hết giáo viên phát huy hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; sử dụng phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử đáp ứng yêu cầu của nội dung chương trình, sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/TT-BGDĐT và Thông tư 22/TT-BGDĐT, thông tư 27/TT-BG ĐT ban hành.

  * Số lớp có triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào trang trí lớp học kết hợp xây dựng "thư viện lớp": 26/26 lớp; tỉ lệ: 100%.

  4.2. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường TH đạt chuẩn Quốc gia.

  Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng. Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nhân sự để đảm bảo các điều kiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia và KĐCLGD. Năm 2020, UBND huyện đầu tư xây dựng nhà đa năng trên 2 tỉ đồng; sửa chữa cơ sở vật chất  207.000.000 đồng, mua sắm trang thiết bị hơn 267.500.000 đồng để xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2021, thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ngoài kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị  của UBND huyện, trường đã sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để mua sắm, sửa chữa hơn 100 triệu đồng.

  5. Thực hiện công tác Phổ cập GDTH

  Tham mưu UBND xã đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xoá mù chữ xã Tam Nghĩa;  Chỉ đạo GVNV điều tra bổ sung cập nhật phần mềm, thiết lập hồ sơ PCGDTH, XMC.

  - Kết quả phổ cập giáo dục tại thời điểm tháng 12/2020 (theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ):

  +  Xã đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3

  +  Xã đạt chuẩn XMC mức độ 2

  6. Dự án CRS

  Nhà trường đã thực hiện giáo dục tích hợpphòng tránh tai nạn bom mìn trong các môn học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hướng dẫn. 

  7. Nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lí

  - Nhà trường tổ chức triển khai bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2020-2021 và tổ chức đánh giá xếp loại của CBQL, GV qua kết qua học tập các modun 1, 2, 3.

  - Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2020-2021.

  8. Công tác triển khai các nội dung chuẩn bị thực hiện CTGDPT 2018

  8.1. Về đội ngũ CBQL, giáo viên:

  - Chuẩn bị đội ngũ giáo viên về số lượng, cơ cấu dạy đủ các môn học đối với lớp 1.

  - Đánh giá việc triển khai công tác bồi dưỡng tập huấn đến thời điểm hiện tại:

  + Đã hoàn thành  bồi dưỡng trực tiếp giáo viên đại trà mô đun 2,3 thực hiện CTGDPT 2018 theo Kế hoạch của số 02/KH-SGDĐT ngày 04/01/2021

  + Việc bồi dưỡng qua mạng mô đun 2, 3 đối với giáo viên thực hiện CTGDPT 2018 rất nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

  + Đã hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ để bồi dưỡng qua mạng cho giáo viên đại trà và CBQL cấp tiểu học thực hiện CTGDPT 2018 theo Công văn số 876/SGDĐT-GDTH ngày 02/6/2020.

  8.2. Chuẩn bị thiết bị dạy học, sách giáo khoa, cơ sở vật chất:

  - Thông báo đến toàn thể phụ huynh lớp Một trong cuộc họp CMHS cuối năm học về kết quả lựa chọn SGK lớp 2 của Sở GDĐT đến với PHHS. Gởi danh mục SGK lớp Một đến trường mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ nhờ thông báo đến phụ huynh.

  - Nhà trường cũng đã xây dựng phương án mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 2 đảm bảo theo yêu cầu chương trình thay SGK lớp 2.

  - Nhà trường đã sắp xếp, bố trí phòng học cho học sinh lớp 1, 2 và số lượng học sinh trên lớp đảm bảo 1 lớp 1 phòng.

  9. Một số công tác khác:

  * Tổ chức các hội thi

  - Trường đã tổ chức các hội thi cấp trường như thi vẽ tranh, thi các hoạt động trải nghiệm, thi trang trí lớp học, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Olympic Tiếng Anh, Tin học, Thi gv dạy giỏi cấp Huyện...

   - Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường các môn thi như: Đá cầu, Cờ vua, Bóng bàn, bậc xa, chạy 100m…

  Qua hội thi đã chấm chọn những học sinh Xuất sắc có năng khiếu vượt trội được nhà trường bồi dưỡng và tổ chức tham gia giao lưu cấp huyện, tỉnh đạt nhiều giải cao như:

  Học sinh:

  - Cấp Tỉnh: 1 HCV Bóng bàn đôi nam nữ

                      1 HCB Bóng bàn đơn nữ

  - Cấp Huyện

  + 1 giải Ba và 1 giải KK  Hội thi Vẽ tranh,

  + 1  giải Nhất nam và 1 giải Ba nữ môn cờ vua

  + 1  giải Nhất Bóng bàn đơn nữ  và 1 giải Ba bóng bàn đôi nam nữ

  + 1 giải Nhì đồng đội và 1 giải Nhì, 2 giải Ba cá nhân giao lưu Olympic Tiếng Anh.

  + Giải KK hội thi Đại sứ văn hóa đọc.

  Giáo viên:

  + 2 giải Nhì và 1 giải Ba Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện

  + Đạt giải Nhất“Nhà vệ sinh thân thiện”

  + Đạt giải Nhì Trường học thân thiện ,

  + Đạt giải Nhất Lớp học thân thiện.

  + Giải Nhất toàn đoàn cấp Huyện về hội thi xây dựng “trường học an toàn thân thiện”.

  + Đối với phong trào trang trí lớp học thân thiện, nhiều lớp đã rất kì công trong việc trang trí lớp sáng tạo, khang trang, tươi vui, thân thiện và sạch sẽ,  giúp cho học sinh cảm thấy yêu trường mến lớp hơn, đáng tuyên dương ở phong trào này là GVCN lớp: 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/ 6; 4/ 1; 4/ 4, 5/ 1; 5/ 2, 5/4, phòng Tin, phòng dạy Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, phòng Tiếng Anh.

  * Công tác phòng chống dịch Covid 19 được nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của các cấp.

  * Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch dạy học online cho học sinh trong thời gian học sinh ở nhà phòng chống dịch theo đúng văn bản chỉ đạo.

  IV. Đánh giá chung

  1. 1.     Ưu điểm:

  - Nhà trường xây dựng kế hoạch để thực hiện CTGDPT mới.

  - Chỉ đạo tốt công tác dạy học 2  buổi/ ngày với 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. 100%  học sinh lớp 1,2 được học Tiếng Anh và  100% HS lớp 3, 4, 5 học Tiếng Anh 4 tiết/tuần và Tin học 2 tiết/tuần.

  - Toàn thể CBVC nhà trường hưởng ứng tích cực hội thi “ Xây dựng môi trường học tập thân thiện”; trong đó nội dung “ Thiết kế nhà vệ sinh thân thiện” đã có hiệu ứng tích cực được phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh đồng tình ủng hộ.

  -  Đã xây dựng thư viện thân thiện, đưa tiết đọc thư viện vào thời khóa biểu, tổ chức sinh hoạt dưới cờ nhiều hoạt động phong phú như “ Mỗi tuần một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp” nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường góp phần giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh.

  - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên môn cấp theo hướng nghiên cứu bài học, đã tổ chức 6 chuyên đề cấp trường.

           - Nhà trường đã tập trung cao trong việc chỉ đạo giáo viên thực hiện toàn diện các nội dung về đổi mới phương pháp dạy học. Luôn chú trọng việc xây dựng đội ngũ CBCC-VC đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động.

         - CBCC-VC nhiệt tình công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt công tác PCGDTH-CMC.

         - Việc xây dựng nền nếp dạy và học, thực hiện qui chế chuyên môn, củng cố và duy trì các phong trào mũi nhọn như: Giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu, soạn giảng giáo án vi tính, bài giảng điện tử; công tác phụ đạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, hội họp ngày càng khoa học và đạt hiệu quả hơn.

         - CBCC-VC tham gia tích cực các phong trào do ngành, nhà trường và địa phương tổ chức. Học sinh chăm ngoan và tích cực học tập.

        - Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy  học; các phong trào mũi nhọn dự thi cấp huyện được duy trì và đạt kết quả cao.

       - Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để được đầu tư xây dựng hoàn thiện trường đạt chuẩn quốc gia.

    2. Tồn tại:

        - Học sinh phần lớn con nhà nông và phụ huynh làm nhiều ngành nghề tự do nên việc chăm lo cho con em đôi khi còn khoán trắng cho nhà trường dẫn đến việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình còn gặp nhiều khó khăn. 

      - Vẫn còn một số ít giáo viên ý thức trách nhiệm công việc trường lớp chưa cao dẫn đến chưa năng nổ nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ, giáo viên trẻ mới vào nghề nên kinh nghiệm giảng dạy chưa cao, cần phải tập trung đầu tư để nâng cao tay nghề.

      - Số lượng giáo viên biên chế trong nhà trường thường xuyên thay đổi do nghỉ hưu và do chuyển trường ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học sinh.

  Ngoài ra nhà trường cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch như: Kế hoạch trường học hạnh phúc; thể dục thể thao; các kế hoạch phối hợp với các đoàn thể khác trong nhà trường...nhằm nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh.

  VIII.  Đề xuất kiến nghị:

          Đề nghị lãnh đạo PGD tiếp tục tham mưu với UBND huyện đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp với CTGDPT 2018,

  Đề xuất kế hoạch xây mới các phòng học cấp bốn đã xây dựng từ năm 1999 đã xuống cấp, hư, dột nặng.

  Đầu tư xây mới cho nhà trường một thư viện đảm bảo về diện tích để đáp ứng nhu cầu đọc sách của CBGV và  học sinh  vì hiện tại thư viện của nhà trường diện tích khá hẹp, chỉ có 1 phòng đọc của học sinh diện tích 42m2 , 1 kho sách 21m2, chưa có phòng đọc dành cho giáo viên

   Bổ sung thêm 5 giáo viên để đảm bảo số lượng giáo viên theo đúng biên chế nhà trường.

  B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

  I. Công việc tiếp tục thực hiện nhằm chuẩn bị dạy học đối với lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 trước khi khai giảng năm học 2021-2022

      Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm chuẩn bị dạy học đối với lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 trước khi khai giảng năm học 2021-2022:

             1. Xây dựng kế Công tác tuyển sinh lớp 1, thực hiện tuyển sinh theo đúng tuyến ;

              2. Mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 2

  - Phối hợp cung ứng SGK lớp 2 đến PHHS;

  - Phân công giảng dạy, đảm bảo số lượng và cơ cấu dạy đủ các môn học và HĐTN theo quy định tại điểm chính và các điểm trường lẻ.

  - Tạo điều kiện để giáo viên tham bồi dưỡng giáo viên qua mạng, trực tuyến, trực tiếp theo các mô đun bồi dưỡng thực hiện CTGDPT 2018 và tập huấn sử dụng SGK lớp 2.

  II. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

  Trường xây dựng nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

            1.Tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT) đối với lớp 1 và theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT đối với lớp 2, 3, 4, 5. Chú ý các nội dung sau:

  - Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xây dựng kế hoạch bài dạytheo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

  - Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, dạy Ngoại ngữ và Tin học.

  - Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn .

            - Thực hiện đánh giá học sinh theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.

  - Tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 1 theo CTGDPT 2018.

            - Tổ chức dạy tự chọn môn Tiếng Anh lớp 1 theo CTGDPT 2018.

  2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

  3.Thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, KĐCLGD theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT và Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT. Thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử trong nhà trường; phát triển văn hóa đọc, nhân rộng mô hình thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read.

  4. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục:

  - BDTX theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

  - Bồi dưỡng các mô đun theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 được bồi dưỡng theo các hình thức.

            - Tạo điều kiện để giáo viên có lộ trình học nâng cao trình độ chuyên môn (Đại học Sư phạm) và giáo viên tiếng Anh học nâng cao năng lực tiếng Anh (đạt từ B2 trở lên theo khung năng lực 6 bậc của VN).

  - Đánh giá giáo viên, CBQL theo chuẩn nghề nghiệp.

  5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/1/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện CTGDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Núi Thành. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 2 (Đội ngũ giáo viên; CSVC, mua sắm thiết bị tối thiểu lớp 2; bồi dưỡng CBQL, giáo viên; chuẩn bị SGK và tập huấn sử dụng SGK lớp 2… ).

            6. Tham mưa UBND cấp huyện lộ trình thực hiện các nội dung theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  7. Trường chuẩn bị nội dung báo cáo và hồ sơ minh chứng trường chuẩn và KĐCL, đón đoàn kiểm tra của Sở GD về Kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng.

  Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trường TH Hùng Vương

  Nơi nhận:

  - Phòng GDĐT (để bc);

  - UBND xã (để

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường TH Hùng Vương @ 10:17 21/07/2021
  Số lượt xem: 11
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến