Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Hùng Vương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Công đoàn trường >

  Kế hoạch công đoàn 2018-2019

   

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH

  CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG 

   Số:  /KH-CĐCS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Tam Nghĩa,  ngày  20 tháng 9 năm 2018

   

  KẾ HOẠCH

  HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

           Căn cứ Nghị quyết Đại hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch của nhà trường về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Hùng Vương thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động  năm học 2018- 2019 như sau:

           I.  MỤC TIÊU

           Vận động CBCC-VC thực hiện tốt mục tiêu năm học của Chi bộ và nhà trường đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

  Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.

           Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường

           II.   NHIỆM VỤ

           1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

           Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn.

           Giải pháp:                     

           Phối hợp với nhà trường xây dựng các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng thời tham gia với nhà trường tổ chức soạn thảo nội quy lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

           Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành cũng như các tổ trưởng Công đoàn trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

  Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của tổ Công đoàn để  nắm tình hình của đoàn viên nhằm có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

           Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên như BHXH, BHYT. BHTN và các chế độ chính sách khác có liên quan. Tham gia có hiệu quả các hội đồng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

  Tham gia họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng tháng.

           2.  Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

           Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà trường.

           Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của nhà nước, của ngành và của trường, quyết tâm loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, thi cử.

           Giải pháp:

           Lồng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.

           Cử cán bộ Công đoàn tham gia tất cả các lớp tập huấn của Công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn tại trường cho cán bộ Công đoàn và tổ Công đoàn.

           Vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, nhân viên; sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao.

           Cụ thể hóa kế hoạch năm học của nhà trường, nghị quyết của Chi bộ sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

           3.  Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong tập thể đoàn viên

           3.1. Tổ chức các hoạt động phong trào

           Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo mối giao lưu thân thiện, chia sẻ trong cộng đồng. Cụ thể

  + Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019.

  + Tổ chức Trung Thu và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con đoàn viên.

  + Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 08/3.....

           3.2. Tổ chức các hoạt động thi đua

           + Phối hợp với Ban giám hiệu  tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

           + Tổ chức thi đua “Giỏi việc Trường - đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên

           + Tổ chức khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhân điển hình tiên tiến; đồng thời phát hiện những sai phạm để góp ý, phê bình, xử lý cá nhân và tập thể vi phạm.

           4.  Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn

           Nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ Công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

           Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

           Thường xuyên rà soát về tổ chức, nhân sự của tổ Công đoàn và BCH CĐ.

           Giải pháp:

           Thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các tổ Công đoàn cho phù hợp với bộ máy tổ chức của trường đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng.

  Thường xuyên theo dõi các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố mới có tâm huyết với hoạt động của Công đoàn để bổ sung vào BCH.

           5.  Công tác nữ công

           Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua :Giỏi việc trường - đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên.

           Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

  Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho đoàn viên nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.

           Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam- 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3.

           Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các cháu.

           Tổ chức tuyên dương khen thưởng con đoàn viên học giỏi năm học 2017-2018.

           6.  Công tác từ thiện nhân đạo

           Tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu trên giao. Đóng góp quỹ Vì người nghèo; quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quỹ Mái ấm công đoàn; giúp đỡ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt,…

           7.  Công tác tài chính

           Thu - nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn đúng quy định, báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên.

           Tiếp tục vận động thu quỹ khuyến học, quỹ Xã hội - Từ thiện - Nhân đạo; quản lý, sử dụng quỹ đúng quy chế, định kỳ có kiểm tra, báo cáo công khai.

           8.  Hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân

           Ban Chấp hành Công đoàn và ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

           Phối hợp với đơn vị thực hiện yêu cầu đánh giá, xếp loại thi đua, bình chọn

  nhân vật tiêu biểu đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai.

   

  III. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

   

  THÁNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

  BỔ SUNG

  8/2018

  - Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2018-2019

  - Tham gia học chính trị đầu năm học

   

  9/2018

  - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới

  - Tổ chức hội nghi CBCC năm học 2018- 2019

  - Tuyên truyền pháp luật: chính sách dân số -KHHGĐ

  - Thông qua các quy chế trước BCH

  - Chuẩn bị báo cáo và tổ chức  Hội nghị Công đoàn

  - Tổ chức Tết Trung thu

   

  10/2018

  - Thông qua các quy chế trước toàn thể đoàn viên

  - Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ ViệtNam20/10

  - Kêu gọi đoàn viên hưởng ứng tháng vì người nghèo

  - Vận động đoàn viên tăng cường rèn chữ viết cho HS

  - Tham gia hiến máu nhân đạo

   

   

  11/2018

  - Tổ chức ngày nhà giáo ViệtNam20/11

  - Phát động phong trào thi đua: dạy tốt học tốt đợt

  - Tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường

  - Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng ngày nhà giáo VN

   

  12/2018

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND ViệtNam22/12

  - Thực hiện coi thi chấm thi học kỳ I nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, chính xác

  - Ban TTND tiến hành thanh kiểm tra và báo cáo sơ kết

   

  1/2019

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua: dạy tốt, học tốt đợt 2

  - Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên

  - Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ 1

  - Báo cáo quyết toán thu chi tài chính Công đoàn

  - Tổ chức hoạt động đón tết Nguyên Đán

   

  2/2019

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN

  - Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động

   

  3/2019

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

  - Phối hợp với Liên đội tổ chức Hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3

  - Theo dõi thi đua đoàn viên Công đoàn

   

  4/2019

  - Theo dõi thi đua Công đoàn

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày giải phóng miềnNam30/4 và Quốc tế lao động 1/5

   

  5/2019

  - Thực hiện coi thi chấm thi học kỳ 2 nghiêm túc,

  - Tiến hành họp đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

  - Tiến hành tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết Công đoàn cuối năm học

   

  6,7/2019

  - Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

   

   

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường các tổ Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn không ngừng  phát triển, góp phần cùng với nhà trường phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

  Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Công đoàn. Mong các đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

                                                                               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                  Chủ tịch

   

   

                                                                                       Nguyễn Thị Thủy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH

  CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG 

   Số:  /KH-CĐCS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Tam Nghĩa,  ngày  30 tháng 10 năm 2017

   

  KẾ HOẠCH

  HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017- 2018

           Căn cứ Nghị quyết Đại hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch của nhà trường về nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Hùng Vương thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động  năm học 2017- 2018 như sau:

           I.  MỤC TIÊU

           Vận động CBCC-VC thực hiện tốt mục tiêu năm học của Chi bộ và nhà trường đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

  Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên và kế hoạch của Công đoàn cơ sở.

           Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường

           II.   NHIỆM VỤ

           1. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

           Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn.

           Giải pháp:                     

           Phối hợp với nhà trường xây dựng các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ… Đồng thời tham gia với nhà trường tổ chức soạn thảo nội quy lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

           Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành cũng như các tổ trưởng Công đoàn trong việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

  Đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra giám sát các hoạt động của tổ Công đoàn để  nắm tình hình của đoàn viên nhằm có biện pháp giải quyết, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

           Giám sát và tham gia thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đoàn viên như BHXH, BHYT. BHTN và các chế độ chính sách khác có liên quan. Tham gia có hiệu quả các hội đồng có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên.

  Tham gia họp xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng tháng.

           2.  Công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,  pháp luật đối với đoàn viên

           Vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà trường.

           Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các cuộc vận động lớn của nhà nước, của ngành và của trường, quyết tâm loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy, thi cử.

           Giải pháp:

           Lồng ghép tổ chức tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện tại các buổi sinh hoạt hàng tháng.

           Cử cán bộ Công đoàn tham gia tất cả các lớp tập huấn của Công đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời tổ chức tập huấn tại trường cho cán bộ Công đoàn và tổ Công đoàn.

           Vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, nhân viên; sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ra hiệu suất công tác cao.

           Cụ thể hóa kế hoạch năm học của nhà trường, nghị quyết của Chi bộ sát với yêu cầu thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

           3.  Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua trong tập thể đoàn viên

           3.1. Tổ chức các hoạt động phong trào

           Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, thư giãn, tạo mối giao lưu thân thiện, chia sẻ trong cộng đồng. Cụ thể

  + Tổ chức đăng ký và đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018.

  + Tổ chức Trung Thu và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con đoàn viên.

  + Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 08/3.....

           3.2. Tổ chức các hoạt động thi đua

           + Phối hợp với Ban giám hiệu  tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”

           + Tổ chức thi đua “Giỏi việc Trường - đảm việc nhà” cho nữ đoàn viên

           + Tổ chức khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhân điển hình tiên tiến; đồng thời phát hiện những sai phạm để góp ý, phê bình, xử lý cá nhân và tập thể vi phạm.

           4.  Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ Công đoàn

           Nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ Công đoàn đi đôi với đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

           Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

           Thường xuyên rà soát về tổ chức, nhân sự của tổ Công đoàn và BCH CĐ.

           Giải pháp:

           Thường xuyên rà soát và sắp xếp lại các tổ Công đoàn cho phù hợp với bộ máy tổ chức của trường đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng.

  Thường xuyên theo dõi các hoạt động nhằm phát hiện các nhân tố mới có tâm huyết với hoạt động của Công đoàn để bổ sung vào BCH.

           5.  Công tác nữ công

           Nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” bằng việc vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt phong trào thi đua :Giỏi việc trường - đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên.

           Tiếp tục công tác vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

  Tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho đoàn viên nhất là đoàn viên nữ về sinh đẻ có kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp của người phụ nữ.

           Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam- 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ - 8/3.

           Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho các cháu.

           Tổ chức tuyên dương khen thưởng con đoàn viên học giỏi năm học 2016-2017.

           6.  Công tác từ thiện nhân đạo

           Tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu trên giao. Đóng góp quỹ Vì người nghèo; quỹ Đền ơn đáp nghĩa; quỹ Mái ấm công đoàn; giúp đỡ giáo viên, học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại nặng vì thiên tai bão lụt,…

           7.  Công tác tài chính

           Thu - nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn đúng quy định, báo cáo thu chi theo đúng chế độ kế toán và quy định của cấp trên.

           Tiếp tục vận động thu quỹ khuyến học, quỹ Xã hội - Từ thiện - Nhân đạo; quản lý, sử dụng quỹ đúng quy chế, định kỳ có kiểm tra, báo cáo công khai.

           8.  Hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân

           Ban Chấp hành Công đoàn và ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

           Phối hợp với đơn vị thực hiện yêu cầu đánh giá, xếp loại thi đua, bình chọn

  nhân vật tiêu biểu đúng quy định, khách quan, công bằng, công khai.

  III. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

  THÁNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

  BỔ SUNG

  8/2017

  - Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

  - Tham gia học chính trị đầu năm học

   

  9/2017

  - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới

  - Tổ chức hội nghi CBCC năm học 2017-2018

  - Tuyên truyền pháp luật: chính sách dân số -KHHGĐ

  - Thông qua các quy chế trước BCH

  - Chuẩn bị báo cáo để tổ chức Đại hội Công đoàn

   

  10/2017

  - Tổ chức Tết Trung thu

  - Tổ chức Đại hội Công đoàn.

  - Thông qua các quy chế trước toàn thể đoàn viên

  - Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ ViệtNam20/10

  - Kêu gọi đoàn viên hưởng ứng tháng vì người nghèo

  - Vận động đoàn viên tăng cường rèn chữ viết cho HS

   

  11/2017

  - Tổ chức ngày nhà giáo ViệtNam20/11

  - Phát động phong trào thi đua: dạy tốt học tốt đợt

  - Tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp trường

  - Tổ chức hoạt động TDTT chào mừng ngày nhà giáo VN

   

  12/2017

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND ViệtNam22/12

  - Thực hiện coi thi chấm thi học kỳ I nghiêm túc, đánh giá khách quan, công bằng, chính xác

  - Ban TTND tiến hành thanh kiểm tra và báo cáo sơ kết

  -Tập văn nghệ để tham gia biểu diễn đêm văn nghệ Mừng Đảng- Mừng xuân

   

  1/2018

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua: dạy tốt, học tốt đợt 2

  - Tham gia hiến máu nhân đạo

  - Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên

  -Phối hợp tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng- Mừng xuân

  - Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ 1

  - Báo cáo quyết toán thu chi tài chính Công đoàn

  - Tổ chức hoạt động đón tết nguyên đán

   

  2/2018

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN

  - Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động do cấp trên phát động

   

  3/2018

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

  - Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

  - Phối hợp với Liên đội tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3

  - Theo dõi thi đua đoàn viên Công đoàn

   

  4/2018

  - Theo dõi thi đua Công đoàn

  - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày giải phóng miềnNam30/4 và Quốc tế lao động 1/5

   

  5/2018

  - Thực hiện coi thi chấm thi học kỳ 2 nghiêm túc,

  - Tiến hành họp đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm

  - Tiến hành tổng kết các phong trào thi đua và tổng kết Công đoàn cuối năm học

   

  6,7/2018

  - Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

   

   

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường các tổ Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn không ngừng  phát triển, góp phần cùng với nhà trường phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

  Trên đây là nội dung kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của Công đoàn. Mong các đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

                                                                               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                  Chủ tịch

   

                                                                                        Nguyễn Thị Thủy

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường TH Hùng Vương @ 21:52 04/06/2021
  Số lượt xem: 7
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến