Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Hùng Vương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch công đoàn 2020-2021

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Số: /KH-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Nghĩa, ngày 20 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020- 2021 ...

  Kế hoạch công đoàn 2019-2020

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Số: /KH-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Nghĩa, ngày 20 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019- 2020 ...

  Kế hoạch công đoàn 2018-2019

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Số: /KH-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Nghĩa, ngày 20 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019 ...

  Kế hoạch công đoàn 2017-2018

  LĐLĐ HUYỆN NÚI THANH CĐCS TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Số: /KH-CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tam Nghĩa, ngày 30 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017- 2018 ...