Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Hùng Vương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

  Báo cáo về 3 công khai 2020-2021

  BÁO CÁO THỜI ĐIỂM THÁNG 6 HẰNG NĂM

  Biểu mẫu 05

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng

  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

          PHÒNG GD ĐT NÚI THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

  THÔNG BÁO

  Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021

  STT

  Nội dung

  Chia theo khối lớp

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  I

  Điều kiện tuyển sinh

  Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập.

  Hoàn thành chương trình lớp 1

  Hoàn thành chương trình lớp 2

  Hoàn thành chương trình lớp 3

  Hoàn thành chương trình lớp 4

  II

  Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

  Chương trình 35 tuần; Dạy học

   2 buổi/ngày

  Chương trình 35 tuần; Dạy học

   2 buổi/ngày

  Chương trình 35 tuần; Dạy học

   2 buổi/ngày

  Chương trình 35 tuần; Dạy học

   2 buổi/ngày

  Chương trình 35 tuần; Dạy học

   2 buổi/ngày

  III

  Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

  Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

  Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại;  gặp trực tiếp.

  Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

  Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

  Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.

  Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

  Tích cực, chủ động, sáng tạo

  Tích cực, chủ động, sáng tạo

  Tích cực, chủ động, sáng tạo

  Tích cực, chủ động, sáng tạo

  Tích cực, chủ động, sáng tạo

  IV

  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

  Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

  Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

  Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

  Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

  Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...

  V

  Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

  Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt.

  Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt

  Kết quả năng lực, phẩm chất đạt

  Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt

  Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt

  Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, Đạt: 100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt

  VI

  Khả năng học tập tiếp tục của HS

  Lên lớp 100%

  Lên lớp 100%

  Lên lớp 100%

  Lên lớp 100%

  Lên lớp 100%

   

    

   

  Tam Nghĩa, ngày     tháng     năm 2020

  HIỆU TRƯỞNG

   

                       

                                                                                                   

                                                                                              Đoàn Thị Thu Thuỷ

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNH

  TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

   

  Biểu mẫu 06

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021

  STT

  Nội dung

  Tổng số

  Chia ra theo khối lớp

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  I

  Tổng số học sinh

  783

   185

     152

   174

   154

  118

  II

  Số học sinh học 2 bui/ngày

  783

   185

     152

   174

   154

  118

  III

  Số học sinh chia theo năng lực ( tự phục vụ, tự quản)

  783

   185

     152

   173

   154

  118

  1

  Tự phục vụ, tự quản

   

   

   

   

   

   

   

  Tốt

  652

  122

  144

  134

  95

  157

   

  Đạt

  117

  33

  33

  21

  25

  5

   

  Cn c gng

  0

   

   

   

   

   

  2

  Hợp tác

  769

   155

     177

   155

   120

  162

   

  Tốt

  627

  119

  139

  132

  82

  155

   

  Đạt

  141

  35

  38

  23

  38

  7

   

  Cn c gng

  1

  1

   

   

   

   

  3

  Tự học và tự giải quyết vấn đề

  769

   155

     177

   155

   120

  162

   

  Tốt

  559

  114

  133

  115

  77

  120

   

  Đạt

  207

  38

  44

  40

  43

  42

   

  Cn c gng

  3

  3

   

   

   

   

  IV

  Số học sinh chia theo Phẩm chất

  769

   155

     177

   155

   120

  162

  1

  Chăm hoc chăm làm

   

   

   

   

   

   

   

  Tốt

  611

  117

  136

  133

  92

  133

   

  Đạt

  156

  36

  41

  22

  28

  29

   

  Cn c gng

  2

  2

   

   

   

   

  2

   Tự tin, trách nhiệm

  769

   155

     177

   155

   120

  162

   

  Tốt

  627

  115

  146

  119

  93

  154

   

  Đạt

  142

  40

  31

  36

  27

  8

   

  Cn c gng

   

   

   

   

   

   

  3

  Trung thực kỷ luật

  769

   155

     177

   155

   120

  162

   

  Tốt

  693

  138

  148

  145

  106

  156

   

  Đạt

  76

  17

  29

  10

  14

  6

   

  Cn c gng

   

   

   

   

   

   

  4

  Đoàn kết yêu thương

  769

   155

     177

   155

   120

  162

   

  Tốt

  720

  143

  149

  155

  112

  161

   

  Đạt

  49

  12

  28

   

  8

  1

   

  Cn c gng

   

   

   

   

   

   

  V

  Số học sinh chia theo kết quả hc tập

  769

   155

     177

   155

   120

  162

  1

  Hoàn thành tt

  (t lệ so với tổng số)

  311

  75

  48,39%

  81

  45,7%

  63

  40,6%

  41

  34,2%

  51

  31,5%

  2

  Hoàn thành

  (tỷ lệ so với tổng số)

   453

   75

  48,39%

  96

  54,3%

  92

  59,4%

  79

  65,8%

  111

  68,5%

  3

  Chưa hoàn thành

  (tỷ lệ so với tổng số)

  5

  5

  3.22%

   

   

   

   

  VI

  Tổng hợp kết quả cuối năm

  769

   155

     177

   155

   120

  162

  1

  Lên lớp

  (tỷ lệ so với tổng số)

   764

  150

  96,8%

  177

  100%

  155

  100%

  120

  100%

  162

  100%

  a

  Trong đó:

  HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

   486

  101

  65,2%

  119

  67,2%

  103

  66,5%

  75

  62,5%

  88

  54,3%

  b

  HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

   09

   

   

  3

  1,9%

  1

  0.8%

  05

  3,1%

  2

  Ở lại lớp

  (tỷ lệ so với tổng số)

   5

  5

  3,2%

   

   

   

   

   

   

  Tam Nghĩa, ngày 30 tháng 5 năm 2020


  Thủ trưởng đơn vị

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNH

  TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

  Biểu mẫu 07

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020-2021

  STT

  Nội dung

  Số lượng

  Bình quân

  I

  Số phòng học/số lớp

   26

  Số m2/học sinh

  II

  Loại phòng học

   

  -

  1

  Phòng học kiên cố

  23

   1.6

  2

  Phòng học bán kiên cố

   3

   1.7

  3

  Phòng học tạm

   0

  0

  4

  Phòng học nhờ, mượn

   0

  0

  III

  Số điểm trường lẻ

  1

  1.7

  IV

  Tổng diện tích đất (m2)

   163992m2

   

  V

  Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

   74227m2

   

  VI

  Tổng diện tích các phòng

   1.914m2

   

  1

  Diện tích phòng học (m2)

   1.248m2

   

  2

  Diện tích thư viện (m2)

   138m2

   

  3

  Diện tích phòng âm nhạc(m2)

   96m2

   

  4

  Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

   96m2

   

  5

  Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

   96m2

   

  6

  Diện tích phòng học tin học (m2)

   96m2

   

  7

  Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

   96m2

   

  8

  Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)

   0

   

  9

  Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

   48m2

   

  VII

  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

   

  Số bộ/lớp

  1

  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

  786

   

  1.1

  Khối lớp 1

  242

  40

  1.2

  Khối lớp 2

  175

  29

  1.3

  Khối lớp 3

  62

  12

  1.4

  Khối lớp 4

  77

  43

  1.5

  Khối lớp 5

  230

  146

  2

  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

  156

   

  2.1

  Khối lớp 1

  39

   

  2.2

  Khối lớp 2

  28

   

  2.3

  Khối lớp 3

  35

   

  2.4

  Khối lớp 4

  30

   

  2.5

  Khối lớp 5

  24

   

  VIII

  Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

  39

  Số học sinh/bộ

  IX

  Tổng số thiết bị dùng chung khác

   

  Số thiết bị/lớp

  1

  Ti vi

  2

   

  2

  Cát xét

  5

   

  3

  Đầu Video/đầu đĩa

  2

   

  4

  Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

  2

   

  5

  Thiết bị khác...

   

   

  6

  …..

   

   

   

   

  Nội dung

  Số lượng(m2)

  X

  Nhà bếp

   

  XI

  Nhà ăn

   

   

   

  Nội dung

  Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

  Số chỗ

  Diện tích bình quân/chỗ

  XII

  Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

   

   

   

  XIII

  Khu nội trú

   

   

   

   

  XIV

  Nhà vệ sinh

  Dùng cho giáo viên

  Dùng cho học sinh

  Số m2/học sinh

   

  Chung

  Nam/Nữ

  Chung

  Nam/Nữ

  1

  Đạt chuẩn vệ sinh*

  4

   

  8

   

   

  2

  Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

   

   

   

   

   

  (*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

   

   

  Không

  XV

  Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

   Có

   

  XVI

  Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

   Có

   

  XVII

  Kết nối internet

   Có

   

  XVIII

  Trang thông tin điện tử (website) của trường

   Có

   

  XIX

  Tường rào xây

   Có

   

   

   

  Tam nghĩa, ngày 30 tháng 5  năm 2020.
  Thủ trưởng đơn vị

   

                                                                            Đoàn Thị Thu Thuỷ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHÒNG GD & ĐT NÚI THÀNH

  TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

   

                                                            Biểu mẫu 08

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021

  STT

  Nội dung

  Tổng số

  Trình độ đào tạo

  Hạng chức danh nghề nghiệp

  Chuẩn nghề nghiệp

  TS

  ThS

  ĐH

  TC

  Dưới TC

  Hạng IV

  Hạng III

  Hạng II

  Xuất sắc

  Khá

  Trung bình

  Kém

  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

   45

   

   

   36

  04 

  12

  12

  13

   

   

   

   

  I

  Giáo viên

   38

   

   

   33

  04

  1

   

  10

  12

  10

   

   

   

   

  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Tiếng dân tộc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngoại ngữ

   

   

   

  4

   

   

   

   1

   

   3

   

   

   

   

  3

  Tin học

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

  4

  Âm nhạc

   

   

   

   2

   

   

   

   

   2

   

   

   

   

   

  5

  Mỹ thuật

   

   

   

  1

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

  6

  Thể dục

   

   

   

   

   1

   

   1

   1

   

   

   

   

   

  II

  Cán bộ quản lý

   

   

   

   2

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  1

  Hiệu trưởng

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

  2

  Phó hiệu trưởng

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

  III

  Nhân viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nhân viên văn thư

   

   

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

   

  2

  Nhân viên kế toán

   

   

   

   

   

   1

   

   1

   

   

   

   

   

   

  3

  Thủ quỹ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Nhân viên y tế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Nhân viên thư viện

   

   

   

   1

   

   

   

   

   

   1

   

   

   

   

  6

  Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Nhân viên công nghệ thông tin

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Nhân viên bảo vệ

   

   

   

   

   

  1

   1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tam Nghĩa,ngày 9  tháng 10  năm 2020
  Thủ trưởng đơn vị

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường TH Hùng Vương @ 22:00 04/06/2021
  Số lượt xem: 10
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến