Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

Ảnh ngẫu nhiên

Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Hùng Vương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  báo cáo tổng kết năm học 2020-2021

  PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./BC-THHV Tam Nghĩa, ngày tháng 5 năm 2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021...

  BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DẠY HỌC TỪ XA HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC: 2020 – 2021

  PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 07/BC-HV Tam Nghĩa, ngày 31 tháng 5 năm 2021 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DẠY HỌC TỪ XA...

  Báo cáo về 3 công khai 2020-2021

  BÁO CÁO THỜI ĐIỂM THÁNG 6 HẰNG NĂM Biểu mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD ĐT NÚI THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021 STT Nội dung Chia theo khối lớp Lớp 1 Lớp 2...

  KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023

  PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / KH-HV ...